Οργανωμένο Ταξίδι

Εάν χρησιμοποιείτε την τουριστική φόρμουλα "οργανωμένα ταξίδια, οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις", η ευρωπαϊκή νομοθεσία σας παρέχει ορισμένα δικαιώματα που ισχύουν σε όλες τις χώρες της Ένωσης.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι πρόκειται για οργανωμένο ταξίδι εφόσον η παροχή υπηρεσιών που σας ενδιαφέρει πωλείται ή προσφέρεται σε μια συνολική τιμή, η διάρκεια της παροχής υπερβαίνει τις 24 ώρες ή περιλαμβάνει διανυκτέρευση και συνδυάζει, τουλάχιστον, δύο από τα εξής στοιχεία: μεταφορά, διιαμονή, άλλες τουριστικές υπηρεσίες μη συμπληρωματικές της μεταφοράς ή της διαμονής, που αντιπροσωπεύουν σημαντικό τμήμα της τιμής του οργανωμένου ταξιδιού.

Οι καταναλωτές καλύπτονται μόνον σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου τουλάχιστον δύο από αυτά τα στοιχεία πωλούνται ή προσφέρονται για πώληση, δηλαδή η αγορά μόνο αεροπορικής μεταφοράς δεν σημαίνει την αγορά ενός πακέτου διακοπών και συνεπώς εξαιρείται από τα πλαίσια της προστασίας που παρέχει η κοινοτική νομοθεσία.

Η κοινοτική νομοθεσία καθορίζει μάλιστα ορισμένους κανόνες σχετικούς με την πληροφόρηση του καταναλωτή. Ο διοργανωτής δεν έχει νομικώς καμία υποχρέωση να θέσει στη διάθεση του καταναλωτή διαφημιστικό φυλλάδιο, εφόσον όμως το πράξει, καμία από τις πληροφορίες που περιέχει το φυλλάδιο δεν πρέπει να είναι παραπλανητική. Το ίδιο ισχύει και για τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο διαφημιστικό υλικό όπου περιγράφεται το ταξίδι. Οι περιγραφικές πληροφορίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης και δεσμεύουν τον διοργανωτή ή το ταξιδιωτικό πρακτορείο σε περίπτωση που οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν αντιστοιχούν σε εκείνες που είχαν κοινοποιηθεί στον καταναλωτή.

Η κοινοτική νομοθεσία αναφέρει ακόμη τις ρήτρες που πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφονται στη σύμβαση, τους αυστηρούς όρους υπό τους οποίους είναι δυνατή η μεταβολή των τιμών που περιλαμβάνονται στη σύμβαση και τους όρους για την καταγγελία ή την ακύρωση της σύμβασης. Θίγονται επίσης θέματα που αφορούν τις συνέπειες της μη εκτέλεσης ή της πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης και των εγγυήσεων σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης του φορέα παροχής υπηρεσιών.

Η Προστασία που παρέχεται από την κοινοτική νομοθεσία όσον αφορά τα οργανωμένα ταξίδια πρέπει να διασφαλίζεται από τη νομοθεσία κάθε χώρας της Ένωσης Κάθε κράτος μέλος δικαιούται να ενισχύσει ή να συμπληρώσει την προστασία που παρέχεται στους καταναλωτές στο πλαίσιο της εθνικής της νομοθεσίας.

© Ευρωπαϊκές Κοινότητες, 1995-2009

Ένα portal γεμάτο ταξίδια! Διαβάστε αφιερώματα, ανακαλύψτε προσφορές και κάνετε κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων & ξενοδοχείων μέσα από τις καλύτερες προτάσεις διακοπών!

-----------------------------------------------

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, ολική, μερική ή περιληπτική αναπαραγωγή, η κατά παράφραση ή διασκευή των κειμένων που περιέχονται στο website με οποιονδήποτε τρόπο (ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο), χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του διαχειριστή του portal www.travelpassion.gr